• Domov
  • Novice
  • Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov

Skupnost občin Slovenije seznanja (obvestilo FURS), da je na spletni strani FURS objavljeno pojasnilo »dohodki članov volilnih organov«, v katerem je pojasnjena obdavčitev dohodkov (nadomestil za delo in povračil stroškov) članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, z vidika določil zakona, ki ureja dohodnino, in obravnava z vidika določil zakonov, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja. Pojasnilo je dostopno tudi na tej povezavi:

DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih

< Vse aktualne novice