• Domov
  • Novice
  • Delavnica o digitalnih potrebah občin na Ptuju

13. februarja 2020 je potekala šesta delavnica o digitalnih potrebah občin na Ptuju. Prisotni so bili predstavniki iz občin Ptuj, Zreče, Juršinci, Destrnik, Sveti Andraž in Maribor ter nekaj javnih zavodov.

Namen  srečanja je bilo ugotavljanje dejanskih potreb občin in občanov, da bodo lahko organi, kot je MJU in druga ministrstva pripravili ustrezne ukrepe in razpise za področje pametnih mest in skupnosti. Želja je, da prihajajoči razpisi naslavljajo realne izzive s katerimi se soočajo občani in občine.

Po uvodni predstavitvi je sledila interaktivna delavnica po metodologiji soustvarjanja rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom. Udeleženci so se razdelili v dve skupini, ena je obravnavala rešitve trajnostne mobilnosti, druga pa rešitve za večjo vključenost starejših občanov. Govora je bilo o načinih za optimizacijo uporabe parkirnih prostorov, zmanjšanje števila osebnih vozil, izpustov-emisij, rešitvah za deljenje prevoza, izposoje koles, povečanje prometne varnosti in načinih, kako lahko sodobne tehnologije prispevajo k reševanju teh izzivov. Druga skupina je o digitalizaciji razmišljala na način, kako lahko le ta prispeva k večji vključenosti starejših občanov v družbo in načinih, da so čim dlje samostojni in neodvisni.

< Vse aktualne novice