• Domov
 • Novice
 • Delavnice o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

V maju in juniju se bo po Sloveniji odvilo 6 delavnic za potencialne nosilce projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih.

Energetskim in finančnim prihrankom, oskrbi s kakovostno in varno hrano, skladno urejenemu prostoru in zadovoljenim potrebam po izdelkih in storitvah se ob skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri pridružijo še številne nematerialne koristi, kot so vključenost in povezanost, solidarnost med generacijami in z ranljivimi skupinami, strpnost, kreativnost in skupinska modrost, medčloveške vezi in veselje. Širša družba pa je deležna koristi, kot so lokalna delovna mesta, zmanjšanje uvozne odvisnosti, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, zmanjšanje pritiska na zdravstveno blagajno in odpornost na zunanje pretrese. Zato Umanotera, društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri organizirajo regijske delavnice za vse, ki razmišljajo o skupnostnih projektih v svojih lokalnih okoljih.

»V lanskem letu smo partnerji projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili kakovostna gradiva: vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, katalog dobrih praks in 4 priročnike za izvajanje skupnostnih projektov. Letos želimo njihove vsebine ponesti med tiste, ki lahko takšne projekte v lokalnih okoljih dejansko spravijo v življenje,« je povedala direktorica Umanotere Gaja Brecelj.

Delavnice so namenjene predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, pa tudi regionalnih razvojnih in energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

V maju in juniju bodo potekale po naslednjem urniku:

 • Maribor, Tkalka: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Koper, Središče Rotunda: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Skupaj z lokalnimi partnerji – mariborsko Tkalko, koprskima Pino in Središčem Rotundo, regijskim stičiščem nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije BOREO, Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj, občino Zagorje ob Savi in novomeškim RIC-om – si bodo organizatorji na delavnicah prizadevali vzpostaviti spodbudno in ustvarjalno okolje, v katerem bodo udeleženci

 • odkrivali razvojne potenciale svojih življenjskih virov, kot so prostor, obnovljivi viri energije in tla,
 • spoznali uspešne prakse na področju skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri,
 • iskali priložnosti za skupnostne projekte v lokalnih okoljih,
 • razširili mrežo poznanstev in spletli povezave morebitnih partnerstev ter
 • v živo spoznali načela skupnostnih projektov in nekatere tehnike njihovega izvajanja.

Dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus povzema: »Na delavnicah bodo nosilci idej za skupnostne projekte lahko preverili, ali tudi drugi v lokalni skupnosti menijo, da je ideja dobra in bi jo bilo koristno uresničiti. Iz predstavitev dobrih praks, ki domačim in tujim skupnostim že prinašajo koristi, in ob podpori skupinske modrosti pa bodo morda dobili navdih za resničen zagon svojih projektov.«

S tem pa se aktivnosti v lokalnih skupnostih ne bodo končale. Senka Šifkovič Vrbica iz PIC-a: »Na delavnicah bomo tudi razširjali informacijo o možnosti, da se tisti, ki imajo ideje za skupnostne projekte, prijavijo za vsebinsko, pravno in procesno mentoriranje, ki ga bomo v prihodnjih mesecih izvajali projektni partnerji. Udeleženci nam bodo tudi lahko sugerirali, na katerih področjih bi še potrebovali navodila v obliki priročnikov.«

Organizatorji posebej vabijo predstavnike lokalnih medijev, da objavijo informacije o delavnicah in da aktivno pripomorejo k temu, da tudi njihove lokalne skupnosti z uspešno izvedbo projektov upravljanja z življenjskimi viri pridobijo dragocena znanja in spretnosti, okrepijo medsebojne odnose ter razvijejo zaupanje.

——-

——-
Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 71 00, gaja@umanotera.org, www.dovoljzavse.si.

< Vse aktualne novice