• Domov
  • Novice
  • Delovna skupina za nižanje stroškov o spremembi Zakona o financiranju občin

V ponedeljek, 1. julija 2019, se je v Ljubljani ponovno sestala Vladna delovna skupina za nižanje stroškov občinam, ki je ponovno pregledala predloge občin za spremembo Zakona o financiranju občin. Na prejšnjih sestankih so se predstavnice in predstavniki skupnosti in ministrstev usklajevali glede nekaj predlogov – zadolževanje občin (dvig % zadolžitve ali sprememba v smislu drugačne ureditve za področja, kjer se dolg financira skozi ceno neke storitve),  poenostavitev sofinanciranja občinskih investicij (21. in 23. člen), predlog, da se 20. občinam z romsko skupnostjo zagotovijo dodatna, namenska sredstva za urejanje bivanjskih razmer ter predlog, da se spremenijo uteži v formuli za izračun primerne porabe tako, da bo ta bolj upoštevala število zaposlenih v javnem sektorju občin, saj so občine, ki imajo večje število zaposlenih (v občinski upravi in zavodih) z vsako spremembo višine plač javnih uslužbencev bolj na udaru. Prisotni na sestanku so iskali rešitve, ki bi ustrezale potrebam občin in v najširšem smislu pripomogle k  zagotavljanju takšnih sistemskih finančnih okvirov, ki bi/bodo ustrezali nalogam in stroškom občin. Pri spremembi formule smo tako tudi predlagali, da je (kot je pokazala analiza) potrebno formulo za izračun primerne porabe občin obtežiti tako, da se ustrezno popravijo anomalije, ki jih ta povzroča različnim skupinam občin. Četudi predlogi sprememb zakona o financiranju občin še niso usklajeni z ministrstvom za finance, je bilo povedano, da bo ministrstvo za javno upravo vztrajalo na na sestanku usklajenimi stališči.

< Vse aktualne novice