Delovna skupina za odprte podatke se je v petek,  16. 9. 2016 sestala s predstavniki MJU na temo objave podatkov na nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI).

Mag. Mateja Prešern, MJU, Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem predstavila aktivnosti in dogodke s področja odpiranja in ponovne uporabe informacij javnega značaja, ki potekajo na MJU in sicer:

  • 20. 9. 2016 – Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine,
  • 24. 10. 2016 – Festival odprtih podatkov (dogodek v treh sklopih: strateška zakonodajna predstavitev, dobre prakse, pametne skupnosti).

Mag. Aleš Veršič, MJU, Direktorat za informatiko je v nadaljevanju predstavil aktivnosti na področju izvajanja projekta odpiranja podatkov javnega sektorja (OPSI) in na razvojnem okolju XLAB predstavil pilotno verzijo novega portala odprtih podatkov javnega sektorja OPSI.

Alenka Žužek, Direktorat za informatiko MJU je predstavila projekt identifikacija za namestitev zaupanja (EIDAS) – gre za implementacijo EU Uredbe; 6. člen – vsi informacijski sistemi v javnem sektorju morajo omogočiti, da elektronske storitve, ki jih uporabljajo državljani RS, uporabljajo oz. bodo dostopni tudi za vse ostale državljane EU.  Rok: september 2018.
Te gradnike razvija MJU (gradniki CAS). SI-PASS. MJU bo tudi za občine organiziral predstavitve.

Link na spletno stran MJU, kjer najdete več informacij o ponovni uporabi, metapodatkovnem opisu podatkov, Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja, itd.:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/

< Vse aktualne novice