• Domov
  • Novice
  • Delovno srečanje na MGRT – strategije lokalnega razvoja

V prostorih MGRT je 5.5.2015 potekalo delovno srečanje županj in županov ter drugih predstavnikov občin s predstavniki MGRT, direktorata za regionalni razvoj in direktorata za turizem. Sestanek je vodil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem, saj je bila tema sestanka priprava na strategije lokalnega razvoja s poudarkom na turizmu.
Nena Dokuzov, MGRT je na sestanku predstavila instrument CLLD, ki bo omogočal dostop do sredstev različnih skladov in razširitev področja uporabe. Načrti za uresničevanje in črpanje sredstev bodo morali biti zapisani v Strategijah lokalnega razvoja. Pri pripravi strategij, ki jih bodo skupaj z lokalnimi partnerji sooblikovale občine, bo potrebno več pozornosti nameniti vsebinam in se osredotočati na ljudi, na ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje višje socialne vključenosti. V projektih, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta in povečevali socialno vključenost, za dosego tega cilja pa bo npr. potrebno obnoviti kulturno dediščino ali zgraditi kolesarsko pot, bodo sredstva upravičena.
Na sestanku smo bili še posebej veseli obiska Eve Štraus, nove v.d. direktorice direktorata za turizem in tuje investicije. Skupaj z Mojco Paternoster, sta s prisotnimi delili poglede na evropska sredstva in njihovo rabo v novem finančnem obdobju z vidika turističnega resorja. Kot resorno ministrstvo za izvajanje programa turizma so povedali, da bo 17 mio je za razvoj turizma iz naslova 3. prednostne osi za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti (Operativni program evropske kohezijske politike). Gre za ukrep ki je namenjen MSP. Sredstva za turizem so na voljo tudi v okviru 6. razvojne prioritete na območju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, za območje nature 2000 in drugih zavarovanih območij. Ukrepi so namenjeni predvsem javnim subjektom (NPR za aktivnosti eko-turizma, zelenega turizma…).
CLLD instrument pa bo finančno podpiral različne projekte s področja turizma na lokalni ravni in bo namenjen predvsem aktivaciji in vključenosti lokalnih deležnikov pri oblikovanju celostnih turističnih projektov. Za celoten 37,5 mio, obseg za turizem bo odvisen od umestitve turističnih projektov  področja turizma v strategije lokalnega razvoja.
Razvoj inovativnih, celovitih, integriranih turističnih proizvodov je primer, s katerim se lahko ustvarijo delovna mesta in poveča socialna vključenost. Organizacijsko mu lahko občine pristopijo z modelom turistične kooperative, ki ga je predstavila Saša Kek. Turistične kooperative lahko pripomorejo k usklajenem delovanju različnih deležnikov, javnih in zasebnih, fizičnih in pravnih oseb, saj jih pri tem vodi uresničevanje skupnega interesa.
Žiga Novak je predstavil nov trend igrifikacije v turizmu, kot primer kako se lahko oblikuje turistični produkt, za katerega je potrebno npr. obnoviti kulturno dediščino in v njej ponuditi vsebino, ki bo pritegnila turiste ne le k obisku, temveč jim bo ponudila nepozabno doživetje.
Župani so izpostavili določene projekte in s tem vezana vprašanja in dileme. Turistom želijo npr. ponuditi možnost kolesarjenja, športa in rekreacije. Ali je izgradnja kolesarske poti upravičena ali ne, so vprašali. Za ta primer je odgovor da, če je izgradnja same poti del celostnega projekta, ki vključuje npr. različne ponudnike ob tej kolesarski poti, vključuje društva, ki bodo zagotavljala vsebinske dogodke, na katere se da priti s kolesi ipd.

< Vse aktualne novice