• Domov
  • Novice
  • Dialog z Evropsko komisijo o razvojnih potrebah in naložbah 2021-2027

V okviru priprav na izvajanje evropske regionalne politike v obdobju 2021-2027 je Evropska komisija organizirala dve ločeni razpravi s predstavniki zahodne in vzhodne kohezijske regije o razvojnih potrebah in naložbah v prihodnjem finančnem obdobju. Evropsko komisijo sta predstavljala Vittoria Alliata di Villafranca, direktorica na generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in mestno politiko, in Egbert Holthuis, vodja enote na generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Njunima uvodnima predstavitvama je sledila razprava z deležniki. S strani Skupnosti občin Slovenije je bila zagotovljena udeležba na obeh razpravah.
Dogodek za zahodno kohezijsko regijo je potekal v prostorih Mestne občine Ljubljana, kjer so bile v razpravi izpostavljene predvsem težave neenakosti razvoja znotraj zahodne regije ter veliko pomanjkanje pričakovanih sredstev. Predlagali so, da bi sveženj povečali na račun vzhodne kohezijske regije v višini 15 % sredstev. Župan Tolmina, Uroš Bežan je izpostavil dejstvo, da 2/3 Slovenije ni imelo dostopa do sredstev iz CTN mehanizma v tej perspektivi. G. Gojčič, namestnik RRA direktorice je še dodal, da so mestne občine lahko v okviru CTN prijavile karkoli, ostale občine so dobile dostop do DRR preko regionalnega sklada šele od 2017, kjer pa so bila zelo stroga merila, tako da večina projektov ni izpolnila pogojev.

Dogodek za vzhodno kohezijsko regijo je potekal kasneje v Kristalni dvorani v Zagorje ob Savi. Izpostavljena je bila problematika pomanjkanja mehanizma za razvoj ne-urbanih območij. Mehanizem CTN se je v sedanji perspektivi izkazal za izredno uspešnega. Občine, ki do tega mehanizma sedaj niso upravičene, so izrazile potrebo po takšnem orodju, ki bi omogočal razvojne naložbe tudi v ne-urbanih okoljih, kjer se prebivalci zaradi pomanjkanja osnovne infrastrukture, kot so ceste, internet ipd. ter posledično poslovnih priložnosti in delovnih mest izseljujejo. S takšnimi izzivi se srečuje večina občin v Sloveniji. Predstavniki komisije so poudarili, da se s podobnimi izzivi srečujejo tudi v drugih državah. Gregorju Koširju, podžupanu iz Kočevja, ki je ta problem izpostavil so odgovorili, da so pripravljeni podpreti predlog, ki bi naslavljal ta izziv ter dialog za nacionalnimi organi, v kolikor ga deležniki oblikujejo. V Sloveniji moramo torej oblikovati predlog rešitve, o kateri se v nadaljnjih korakih usklajujemo s komisijo.

Dr. Ivan Žagar je izpostavil, da je vključevanje predstavnikov regionalnih in lokalnih nivojev v proces programiranja in pogajanj nujen pogoj za kasnejše uspešno izvajanje projektov, zato pozdravljajo vsako obliko komunikacije. V nadaljevanju je osvetlil določene težave pri izvajanju projektov v sedanji finančni perspektivi, izpostavil pomen pristopa “od spodaj navzgor”, ter izpostavil prednosti ločenih operativnih programov za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Na koncu je bil izpostavljen še dokument Strateška izhodišča razvoja KRVS.

 

Predstavitev Evropske komisije:

Presentation for meeting with regional stakeholders


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice