• Domov
  • Novice
  • Dobrodošel vpogled v stanje prostora pri nas

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je prvič po letu 2001 pripravilo celovit pregled stanja v državi na področju urejanja prostora. V Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije povzema ključne značilnosti in trende prostorskega razvoja v Sloveniji, nudi pregled izvajanja politike prostorskega razvoja v zadnjem desetletju in podaja priporočila za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Prikaz nepozidanih stavbnih zemljišč

Ugotovitve MOP v Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije se nanašajo na načrtovanje trajnostnega prostorskega razvoja ter na doseganje prostorskih in razvojnih ciljev, pri čemer je, tako MOP, ključnega pomena dobro poznavanje stanja in razvojnih trendov v prostoru. Boljše védenje o prostoru je tudi predpogoj za upoštevanje prostora in njegovih posebnih potencialov pri pripravi in izvedbi javnih politik. Stanje prostora je pomemben kazalnik blaginje in kakovosti bivanja prebivalstva. Stanje gospodarske javne infrastrukture, prometne infrastrukture, dostopnost do dejavnosti javnega pomena in storitev, dostopnost do zelenih površin, možnosti za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa ter dostopnost stanovanj so značilnosti prostora, ki vplivajo na kakovost bivanja in blaginjo prebivalcev ter učinkovitost in konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.

Prikaz funkcij splošnega pomena po naseljih

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije je podlaga Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki sicer velja za temeljni strateški dokument države na prostorskem področju.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice