• Domov
  • Novice
  • Dodatek za delo v rizičnih razmerah – pojasnila Ministrstva za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo je glede upravičenosti in izplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravilo pojasnili za organe državne uprave od katerih je

  • prvo namenjeno organom državne uprave z namenom, da se uporabi enak pristop glede zaposlenih, ki opravljajo istovrstno delo ob enaki izpostavljenosti tveganju, povezava TUKAJ,   
  • drugi dopis pa je napisan kot pripomoček za zagotavljanja istega pri posrednih uporabnikih proračuna, vključno z upoštevanjem vseh relevantnih specifik, povezava TUKAJ. 

MJU predlaga, da pojasnili smiselno uporabite v občinah pri obračunavanju izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah (epidemiji). 

< Vse aktualne novice