Ministrstvo za javno upravo je pripravilo napotek glede izplačila dodatka za rizične razmere zaposlenim v javnem sektorju.

Med zapisanim ministrstvo, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, zgolj pojasnjuje, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času trajanja epidemije dejansko opravlja, ter da se ta dodatek ne more izplačevati javnim uslužbencem, ki opravljajo delo na domu.

Presoja o tem, kdo je upravičen do tega dodatka upoštevaje 11. točko 39. člena KPJS, je v pristojnosti delodajalca, pri čemer pa velja opozoriti, da so predstojniki v tej zvezi, tudi upoštevaje 2. člen Zakona o javnih financah, odgovorni za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev.

Poleg tega je ob tem treba upoštevati tudi dejstvo, da so za čas trajanja epidemije uveljavljeni določeni predpisi, ki zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 omejujejo gibanje vsem, ne le zaposlenim v javnem sektorju, in je zaradi tega pri odločanju delodajalcev, kdo mora vsakodnevno prihajati na delo v času epidemije, treba upoštevati tudi namen uveljavitve teh predpisov.

Upoštevaje vse zgoraj navedeno želijo spodbuditi predstojnike uporabnikov proračuna, da zagotovijo, da bodo od doma na delo prihajali zgolj tisti javni uslužbenci, ki zaradi vsebine opravljanja nalog oziroma poklicnega poslanstva ter zagotavljanja nemotenega in nujnega delovnega procesa svojega dela ne morejo opravljati na domu.

Več si lahko preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice