• Domov
  • Novice
  • Dodatna pojasnila MOP glede Odlokov o odmeri NUSZ

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo pojasnila na dopis Skupnosti občin Slovenije glede uporabe predpisov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: NUSZ), vprašanja katere so tiste občine, ki nimajo ustreznih pravnih podlag za odmero NUSZ, kam se lahko občine obrnejo za dodatna pojasnila ter kako naj ravnajo pri pripravi določil novih odlokov o NUSZ, saj je osnova za ta določila povzeta po Zakonu o graditvi objektov, ki pa ga bo nadomestil Gradbeni zakon.

Celotni dopis ministrstva prilagamo tukaj.

< Vse aktualne novice