• Domov
  • Novice
  • Dodatne informacije za lažjo izvedbo ukrepa odpusta dolgov

Skupnost občin Slovenije je s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela dodatne informacije za lažjo izvedbo ukrepa odpusta dolgov glede:

  • tolmačenja Zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolgov za režijske obrate (občine, ki imajo javno službo komunalnih storitev organizirano v oliki režijskih obratov so upniki po ZPIOUD, v primeru, ko v svojem knjigovodstvu izkazujejo terjatev do dolžnika iz naslova komunalnih storitev (oziroma gre za vrste dolgov iz 1. člena) in so podpisniki sporazuma o izvedbi odpusta dolgov) ter
  • primer dogovora o odpustu, ki ga skleneta upnik (vrtec oz. osnovna šola, komunalno podjetje) in dolžnik.

Tukaj najdete celotno pojasnilo in osnutek dogovora (ne gre za predpisan obrazec, zato naj vam služi kot pomoč pri izvajanju).

Več informacij najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ( www.paketpomoci.si), na telefonsko številko 080 2002 pa se lahko obrnejo tudi občanke in občani z njihovimi vprašanji.

< Vse aktualne novice