• Domov
  • Novice
  • Dogovor med SOS in GURS glede pogostejšega zajemanja podatkov za občine

Obveščamo vas, da se je Skupnost občin Slovenije obrnila na Geodetsko upravo z željo, da bi zagotovili pogostejše zajemanje podatkov za občine in njihova pooblaščena podjetja iz registrov GURS.

Geodetska uprava je tudi uradno posredovala dopis v katerem sporočajo, da obstoječi sistem PGP/OPGP dograjujejo, saj nameravajo dodati še podatke Zemljiškega katastra, Katastra stavb in registra nepremičnin. Poleg tega bodo grafiko zemljiškega katastra dopolnili z informacijskim slojem o zemljiškokatastrskih načrtih, z informativnim slojem o zemljiščih pod stavbami in s slojem urejenih mej, predvideva pa se tudi vključitev podatkov o zemljiškokatastrskih točkah. Do podatkov bo lahko dostopala tudi vsaka posamezna občina za svoje območje.
Po predvidenem terminskem planu bi nadgradnja naj bila opravljena do konca leta 2015, v začetku prihodnjega leta bo zajemanje podatkov testno mogoče mesečno, ko bodo zadeve delovale brezhibno pa se predvideva prehod na tedensko osveževanje podatkov.

V Skupnosti občin verjamemo, da bo s takšno nadgradnjo omogočeno bolj zanesljivo in boljše delovanje prostorsko-informacijskih sistemov ter predvsem omogočeno boljše vodenje zemljiške politike v občinah.

< Vse aktualne novice