• Domov
  • Novice
  • Določitev obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020

Vlada RS je na 20. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejela sklep, s katerim je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP).

Sredstva oziroma maksimalni obseg sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 za mesec maj 2020 se dodeljuje le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri tem je v prilogi 2 navedenega sklepa Vlade RS določen tudi seznam posrednih proračunskih uporabnikov iz obeh navedenih dejavnosti, katerim se sredstva lahko dodelijo.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice