• Domov
  • Novice
  • Dopis MIZŠ – Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) glede organizacije dela v predšolski vzgoji in načrtovanje obsega kadra za izvajanje storitev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami.

V dopisu MIZŠ občinam predlaga, da za zagotovitev zgodnjega prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v razvoju pri organizaciji in financiranju dela v predšolski vzgoji in načrtovanju obsega kadra za izvajanje storitev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, poleg že izdane uradne dokumentacije, upoštevajo tudi zakonsko možnost, ki jo določa drugi odstavek 16. člena ZOPOPP. Določilo omogoča, da se pomoč otroku lahko izvaja tudi pred izdelavo individualnega načrta ali zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, da je to potrebno.

Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice