• Domov
  • Novice
  • Doseganje ciljev EU pri  vključenosti  otrok v predšolsko vzgojo

Evropska komisija je  danes, 8.5.2018  objavlja poročilo o barcelonskih ciljih za visoko kakovostno in cenovno dostopno otroško varstvo. Države članice EU so v povprečju dosegle cilj o vsaj 33% vključenosti otrok starih do 3 let v vrtec. So tudi na dobri poti, da dosežejo 90% vključenost otrok starejših od 3 let  v predšolsko vzgojo. Te cilje je leta 2002 določil Evropski svet in  so ključni del strategije Evropske komisije, s katero želi Evropska Unija omogočiti ženskam polno vključitev v trg dela.

Cilj 33% vključenost otrok do 3 let je sicer doseglo le 12 držav članic, medtem ko mora ostalih 16 še narediti nekaj pomembnih korakov k doseganju zastavljenega cilja. Po podatkih sta napredovali Malta in Romunija, nazadovale pa Grčija, Francija in Združeno kraljestvo.

Danska je več kot podvojila ciljni znesek, ki zagotavlja otroško varstvo 70% malčkom. V nekaterih državah kot na Slovaškem, Češkem in Poljskem je stopnja vključenosti manj kot 10%, v  Grčiji, Bolgariji, Litvi, na Madžarskem, Hrvaškem in v Romuniji pa manj kot 20%. Slovenija sodi med prvih nekaj najuspešnejših držav, saj v vključenosti malčkov v predšolsko vzgojo zaseda 6 mesto.

Države članice so dosegle tudi zaželeno 90%  vključenost otrok v drugi starostni skupini. Najuspešnejše so Belgija, Švedska, Danska in Španija. V teh državah  so otroci v tem starostnem obdobju v predšolsko vzgojo vključeni 95%. Slovenija sicer presega 90% stopnjo vključenosti in zaseda 12. mesto med vsemi članicami EU.

Razlogi, zaradi katerih otroci niso vključeni v predšolsko vzgojo so naslednji (kot jih ocenjujejo starši): finančni razlogi, razdalja do vrtca, zasedenost vrtca, neustrezni odpiralni čas, slaba kvaliteta. Slovenski straši kot ključen razlog za nevključitev otrok v predšolsko vzgojo omenjajo finančne razloge (7,7%), pa tudi pomanjkanje prostora (4,7%).

Povzeto po:    http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=625317

< Vse aktualne novice