• Domov
  • Novice
  • Dosegli izvajanje javne službe odvoza povoženih živali s cest in železnice po starem sistemu

S 1. 7. 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22). Spremenjena uredba v povezavi z nekaterimi drugimi podzakonskimi predpisi nalogo in stroške zbiranja in odvoza trupel živali prenaša na upravljavce cest in železnice, v tem okviru tudi na 212 občin. Uredba, ki je bila potrjena v marcu tega leta z občinami oz. skupnostjo in združenji ni bila usklajevana, naloge so se prenesle na občine potihoma, brez prenosa sredstev, za prenos nalog smo izvedeli šele na sestanku z UVHVVR dne 27. 7. 2022. Prenosu nalog in stroškov na občine ter takšnemu načinu dela smo v Skupnosti občin Slovenije ostro nasprotovali, tako na samem sestanku, ki smo ga predstavniki občin protestno zapustili, kakor tudi s protestnim dopisom upravi in Ministrstvu za okolje in prostor.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes (11. 8. 2022) sporočila, da je zaradi » težav pri implementaciji odvoza povoženih prostoživečih živali s cest in železnic« sprejela odločitev, da bodo zagotovili odvoz povoženih živali še naprej v okviru javne veterinarske službe, ki se financira iz proračuna RS. V ta namen bodo zato v najkrajšem možnem času ustrezno dopolnili in uskladili zakonodajo, ki ureja to področje. V praksi to pomeni, da od petka 12. 8. 2022 dalje trupla povoženih prostoživečih živali, pri katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu.

V Skupnosti občin Slovenije vsekakor pozdravljamo takšno odločitev.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice