• Domov
  • Novice
  • DOSEGLI REŠITEV ZA FINANCIRANJE NVO V LETU 2020

Na pobudo župana Marka Funkla in sprejetega sklepa Glavnega odbora SOS, se je sekretariat SOS posvetil problematiki financiranja nevladnih organizacij (prostovoljni gasilci, športna in kulturna društva itd.), ki se v letošnjem letu soočajo s težavo, da so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije močno posegli v možnost izvedbe programov, za katere so prejela razpisna sredstva. Veliko občin jim že dodeljenih sredstev ne želi odvzeti, a vendar se zastavlja vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev. Občine razmišljajo o različnih ukrepih, od vračila sredstev do aneksov k pogodbam, a vendar je potrebna trdna pravna podlaga.

Sekretariat SOS je v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij Slovenije izdelal predlog amandmaja na šesti protikoronski paket, predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja pa je k podpori predlogu pozval ministra Koritnika, prav tako pa na poslanke in poslance naslovil predlog amandmaja s pozivom, da ga posvojijo in predlagajo njegov sprejem. Koalicijska stran je to tudi storila in vložila predlog amandmaja na 58. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil na seji državnega zbora 25. 11. 2020 tudi sprejet.

S tem občine dobivajo pravno  podlago, da v letu 2020, če tako želijo, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Podaljšanje bo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021, ko je določen tudi skrajni rok za poročanje (in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to sicer določa zakon o izvrševanju proračunov). Za koliko bodo podaljšale rok za izvedbo in poročanje, je prepuščeno odločitvi občin. V tem primeru nevladnim organizacijam oz. društvom, ki so morda že prejela celotno dotacijo, sredstev ne bo treba vračati, če niso izvedle vseh aktivnosti, ampak bo občina lahko roke podaljšala do konca 2021.

Občine bodo prejele tudi ustrezna gradiva in predlog sklepa za občine, da do delo na tem področju teklo čim lažje.

Potrjen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je objavljen TUKAJ.

< Vse aktualne novice