V ponedeljek, 18. decembra 2017, je v Ljubljani potekal posvet Dosegljiva stanovanja, ki sta ga v sodelovanju izvedla IPoP in SOS.

Seznanili smo se z delom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU, ki akcijski načrt šele pripravlja, in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 ter razpravljali o aktualnih vprašanjih na področju stanovanjske politike.

Črtomir Remec, s Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, je predstavil delo partnerstva. Partnerstvo za stanovanja se ukvarja z dosegljivimi stanovanji (affordable), saj države članice ugotavljajo, da je dostop do cenovnih dostopnih in trajnostnih stanovanj potreba vseh držav članic.

Partnerstvo za boljšo ureditev pripravlja smernice o državni pomoči in socialnih stanovanjih za izboljšanje pravne varnosti in jasnosti za javne in zasebne vlagatelje, za boljše financiranje prepoznava in izmenjuje dobre prakse o inovativnih finančnih modelih in za boljše znanje izdeluje orodja za oblikovanje politik za dostopna stanovanja.

Septembra 2018 bo eno od srečanj partnerstva potekalo v Sloveniji. Po tem srečanju je načrtovana objava akcijskega načrta partnerstva.

Vesna Dragan, z Ministrstva za okolje in prostor, je predstavila izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, pri tem je izpostavila naslednja področja:

Mladi

– Pilotni projekt zagotovitve ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, več tukaj.

– Pilotni projekt za zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade.

Starejši: pilotni projekt stanovanjske skupnosti za starejše in pilotni projekt odkupa stanovanja z doživljenjsko rento, več.

Druge ranljive skupine

– Shema za zagotavljanje stanovanjskih enot za deložirane posameznike in družine

– Deinstitucionalizacija (pilotni projekti za osebe s posebnimi potrebami)

– Namenske stanovanjske enote – bivalne enote

Javna služba za najemniško upravljanje

Namen vzpostavitve javne službe za najemniško posredovanje oziroma upravljanje je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti do najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine.

Stanovanjske zadruge

V tem okviru je MOP iniciral pilotni projekt stanovanjske zadruge, katerega namen je v pogojih neobstoječe tradicije in zakonske ureditve stanovanjskega zadružništva izpeljati projekt stanovanjske zadruge in pridobiti ustrezne izkušnje za zakonsko ureditev področja stanovanjskega zadružništva. Projekt pilotne SZ naj bi izvedla Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana skupaj z izbrano pilotno SZ.

Ostale aktivnosti

– Aktivnosti na področju spreminjanja stanovanjske zakonodaje – pripravlja se nov stanovanjski zakon, torej spremembe, ki so predvidene po NSP in področje upravljanja. Osnutek naj bi bil objavljen v začetku naslednjega leta.

– Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2016 pripravilo Končno poročilo naloge »Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo (PROSO)«. Več.

V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so prisotni v glavnem pozdravili inovativne pristope ministrstva in nacionalnega stanovanjskega sklada, hkrati pa izrazili skrb nad hitrostjo premikov naprej in obsegom sprememb.

Posvet je potekal v okviru Podpore izvajanju urbane politike in programa URBACT.

Koristne povezave

Partnerstvo za stanovanja UA: https://ec.europa.eu/futurium/en/housing 

Najem za mlade: http://www.stanovanjskisklad-rs.si/najem-za-mlade

Sobivamo: https://sobivamo.si/

PROSO: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/studije/PROSO_koncno_porocilo.pdf

Povzetek in podcast z dogodka FINANCING INNOVATIVE HOUSING SOLUTIONS: http://www.friendsofeurope.org/event/financing-innovative-housing-solutions

 

< Vse aktualne novice