• Domov
  • Novice
  • Drugi krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018 stekel brez dogovora

V ponedeljek, 12.9.2016, je v prostorih ministrstva za finance potekal drugi krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali predlog spremenjenega izračuna primerne porabe občin s predlogom višine povprečnine za leto 2017 in predlog zagotavljanja sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin.

Predstavniki občinske strani so v skladu s sprejetimi sklepi Predsedstva SOS uvodoma predstavili svoj predlog višine povprečnine, ki izhaja iz 536 EUR po prebivalcu občine, h kateremu je potrebno prišteti dodatne stroške iz naslova zakonskih obveznosti zaradi razveljavitve ukrepa ukinitve subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj, stroške zaradi dviga stroškov dela na osnovi dogovora med Vlado RS in sindikati ter zaradi rednih napredovanj in dviga vrednosti plačnih razredov, upoštevati pa je potrebno tudi odstotek gospodarske rasti. Izračunan najnižji skupni znesek sredstev, ki bi jih občine potrebovale tako znaša ca. 542 EUR na prebivalca. Dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS je poudaril, da se kljub zavezi Vlade RS, da ne bo dovolila nalaganja novih finančnih bremen občinam, to še vedno dogaja (tako bo z uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov potrebno zaposliti nov strokovni kader), čedalje bolj pogosto pa nova ali spremenjena zakonodaja povzroča pritiske na že tako redke prihodke občin. Zoran Jankovič, župan glavnega mesta pa je izpostavil tudi, da podatki o prebivalstvu v občinah, ki jih zbira Statistični urad RS niso natančni, zato bi jih bilo potrebno nadgraditi in popraviti. Prav tako je ponovno izpostavil problematiko neizplačila presežka sredstev nad primerno porabo, ki povzroča v lokalnih okoljih predvsem razvojne zastoje.
Pogajalka vladne strani mag. Mateja Vraničar Erman je sicer na podlagi preteklega pogovora z ekipo ministrstva za finance opravila nekaj izračunov možne višine povprečnine ter občinam ponudila 529 EUR na prebivalca z besedami, da je v dani finančni situaciji države možno le postopno zviševanje posameznih sestavnih delov financiranja lokalnih skupnosti in da povišanja večih postavk državni proračun še ne zmore. Ob tem je povedala še, da s takšno višino povprečnine investicijskih sredstev ni možno povišati, kar bi pomenilo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 na dosedanji ravni, to je 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe.
Pogajanja za finančna sredstva lokalnih skupnosti se bodo nadaljevala prihodnji teden v ponedeljek, 19.9.2016.

< Vse aktualne novice