• Domov
  • Novice
  • Drugi sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz nadomestil kmetom na VVO na odškodnine

V sredo, 2.9.2015 je potekal drugi sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava, kamor je kot članica imenovana tudi Skupnost občin Slovenije. Uvodoma so vsi prisotni ponovno predstavili svoja stališča do predlaganega prehoda na drug sistem, ki so v večini odklonila (razen MKGP in KGZS, ki sta prepričana, da je prehod mogoč in nujen). Mag. Janko Burgar s strani Ministrstva za javno upravo je poudaril, da manjka podatek o tem kakšne bodo finančne posledice novega sistema. Po njegovem mnenju bo predlagan sistem odškodnin na podlagi civilnega prava precej drag (cenitve, pravde na sodiščih itd), ter opozoril na trenutna pogajanja za povprečnino z reprezentativnimi združenji občin.

Sestanka sta se udeležila tudi predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, ki sta ponovno zastopala stališče, da je potrebno ohraniti obstoječi sistem in odločno nasprotovala trditvi, da gre za poseganje v lastninsko pravico in odškodninsko odgovornost države. Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, ki so bili na sestanek povabljeni s strani SOS in ZMOS so povedali, da v primeru, da bodo spremembe v nasprotju z njihovim stališčem (ohranitev obstoječega sistema) bodo sprožili postopke za presojo pravilnosti.

Ker je osnovna naloga delovne skupine, na podlagi koalicijskega dogovora in sklepa vlade, da pripravi predlog prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava in le tega preveri pri Evropski komisiji (EK) z vidika državnih pomoči, je bilo dogovorjeno, da se na EK pošlje 79. člen v obliki kot je bil pripravljen za sestanek (tukaj), zgolj z obrazložitvijo, da je cena vode regulirana z uredbo MEDO in da po trenutnem sistemu v primeru izplačevanja nadomestil oziroma odškodnin na VVO ne gre za odškodninsko odgovornost države.

V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bo EK podala negativno mnenje na predlog, saj iz predloga člena in zakonodajno-pravnih okoliščin jasno izhaja, da gre za državno pomoč.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice