• Domov
  • Novice
  • Drugi sestanek strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj pri SOS

V petek, 13. decembra 2019 so se na 2. sestanku strateške delovne Skupnosti občin Slovenije (SOS) za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj ponovno zbrale njene članice in člani.  Sestanek je potekal v prostorih Mestne občine Ptuj pod gostiteljstvom županje, Nuške Gajšek. Razpravi članic in članov delovne skupine SOS so se pridružili predstavniki Računskega sodišča RS in sicer mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor s sodelavkama Alenko Zidar Sambolec in Branko Zakrajšek ter sodelavcem Luko Ramovšem.

Po predstavitvi stališča SOS glede decentralizacije storitev države in skladnega regionalnega razvoja je predstavništvo Računskega sodišča RS spregovorilo o področjih, povezanih z izvajanjem storitev države na terenu, katere je treba preveriti tudi z vidika funkcionalnosti (vpliv reliefa na prometne povezave, časovna oddaljenost obmejnih območij,…). Poseben poudarek je bil namenjen zagotavljanju storitev za starejše in druge ranljive skupine. Tako so zbrani razpravljali o poimenovanju storitev decentralizacije na različnih prostorskih enotah (okoliš, občina, upravna enota). Izpostavili so potrebo po uspešnem medresorskem sodelovanju države pri zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja. Spregovorili so tudi o reviziji državnega proračuna za skladen in trajnostno usklajen regionalen razvoj. Članice in člani so razpravljali še o izzivih decentralizacije v svojih občinah, to so zagotavljanje krajevnih uradov, poštnih in bančnih oken, izvajanju brezplačnih prevozov starejših, možnosti dela javnih uslužbencev v prostorih svoje občine in drugo.

Naslednji sestanek strateške delovne skupine bo potekal v začetku leta 2020, ko bo SOS poročala o nadaljnjih odzivih državne ravni na ugotovitve in zahteve strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj.

< Vse aktualne novice