• Domov
  • Novice
  • Drugi sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali

Dne 9. 6. 2020 je na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potekal drugi sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali. Na sestanku so udeleženci pregledali vsebine Zakona o zaščiti živali, ki se nanašajo na oskrbo zapuščenih živali, govorili o morebitnih dodatnih načinih financiranja skrbi za zapuščene živali kot javne službe lokalnega pomena ter se dogovorili glede izvedbe ankete o izvajanju oskrbe zapuščenih živali za občine.

Udeleženci sestanka (predstavnica Uprave, Ministrstva za finance, Mestne občine Maribor in predstavnika SOS in ZMOS) so se strinjali, da se pripravi vprašalnik za občine, ki bo ponudil bolj celovit vpogled v izvajanje oskrbe zapuščenih živali na lokalni ravni v praksi.

Predstavniki asociacij občin so opozorili, da je potrebno podrobneje opredeliti javno službo lokalnega pomena iz 27. člena ZZZiv, saj je praksa izvajanja te javne službe med občinami zelo različna. Predstavniki asociacij občin predlagajo novo sistemsko ureditev financiranja te javne službe v obliki zagotavljanja namenskih sredstev (iz državnih sredstev, uvedbe prispevka ali dajatve v ta namen oz. na drug način).

Prav tako so predstavniki asociacij poudarili, da je potrebna regulacija cen na področju oskrbe zapuščenih živali in sprejeti predpis, ki bi določal metodologijo za izračun cen.

Predstavnica Ministrstva za finance je opozorilo, da se z dvigom povprečnine, zaradi višjih stroškov oskrbe živali v zavetiščih, ne strinja, vsekakor pa je potrebno financiranje sistemsko urediti.

Predstavniki asociacij so tudi izrecno poudarili, da nasprotujejo podaljšanju financiranja oskrbe zapuščenih živali na 45 dni. V primeru zagotovitve dodatnih sredstev, ki bi krila povišanje stroškov, bi o nasprotovanju ponovno razmislili.

< Vse aktualne novice