Skupnost občin Slovenije je skupaj s sestrsko organizacijo 18. Septembra 2015 vložila tožbo zoper državo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi vložene tožbe je Okrožno sodišče v Ljubljani vse stranke pozvalo, da se opredelijo do možnosti mediacije v tožbeni zadevi. Skupnost in združenje občin Slovenije sta na podlagi odločitve vodstev na mediacijo pristali, dne 1.12.2015 pa smo prejeli obvestilo, da država, v tožbi za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ne soglaša z mediacijo. Tako se tožbeno zadevo predaja pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani.

< Vse aktualne novice