• Domov
  • Novice
  • Državni zbor potrdil amandmaje k Zakonu o finančni razbremenitvi občin

Državni zbor je danes, 20. 11. 2020 na 48. izredni seji potrdil amandmaje na Zakon o finančni razbremenitvi občin. Na nujnost sprejetja takšnega zakona so Skupnost občin Slovenije in župani občin članic opozarjali že od leta 2015 in pri oblikovanju njegove vsebine z vztrajnim opozarjanjem na prenesene naloge brez finančnega kritja, sistemske anomalije in nesmiselne administrativne obremenitve, vseskozi delovala proaktivno. Tudi minister Koritnik se je v svojem nagovoru poslancem in poslankam izpostavil, da se zahvaljuje »županjam in županom, ki so se tako izkazali v tej epidemiji, s katerimi smo tako konstruktivno iskali rešitve«.

Delo na Zakonu o finančni razbremenitvi občin se je na pobudo SOS  začelo že v okviru prejšnje vladne koalicije, vanj je bil vložen velik trud predstavnic in predstavnikov skupnosti. Nova vlada je z delom na finančni razbremenitvi občin, v sodelovanju s skupnostmi občin, aktivno nadaljevala. Tako je Skupnost občin Slovenije vseskozi delovala proaktivno in poleg mnogih sestankov z relevantnimi ministrstvi, kjer je vztrajno opozarjala, da se na občine že leta nalaga dodatne naloge brez finančnega kritja, sodelovala tudi v postopkih v Državnem zboru oz. odborih državnega zbora.  

Zakon o finančni razbremenitvi občin bo občinam znižal stroške delovanja, ob tem pa bo na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo, sodijo na državno raven.

– Rešitve –

Zakon ureja plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim iz državnega proračuna, kar zmanjša stroške občin za 19 milijonov in pol – na nujnost spremembe je SOS opozarjala celih 16 let. Določba velja za nove zavarovance, medtem ko bo obveznost kritja prispevka za upravičence pred uveljavitvijo zakona še vedno krila občina.

Prav tako se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika, kar zmanjša stroške za 7,9 milijona evrov.

Skupnost občin Slovenije je že vse od leta 2005 opozarjala na problematično zakonsko ureditev, ki dejavnost mrliško pregledne službe opredeljuje kot javno službo v občinski pristojnosti – tudi to breme se z zakonom prenaša na državo in bo občine finančno razbremenilo v višini treh milijonov evrov.

Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva, s tem bodo višji prihodki občin za četrt milijona evrov.

Občina bo odslej lahko sprejela večletne programe izobraževanja odraslih, kar je administrativna razbremenitev.

Izpostavljamo naslednje rešitve:

  • sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom (6,05 milijona evrov v štirih letih)
  • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun (administrativna razbremenitev)
  • določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe (v letu 2021 25,9 milijona evrov)
  • sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun – sredstva bo založila občina, ki bo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna dobila povrnjena sredstva (zmanjšanje stroškov za 5,5 milijona evrov)
  • poveča se sofinanciranje za skupne občinske uprave za 5% za vsako nalogo, ki jo opravlja za občino in odpravlja omejitev, da mora skupna občinska uprava to nalogo opravljati za vse vključene občine
  • država zagotovi zavarovanje oseb, opreme, vozil in objektov, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, pravne zaščite, poškodb pri delu za operativne gasilce (1,9 milijona evrov)

Skupni finančni učinki ZFRO-ja in amandmajev bodo letno znašali okoli 71 milijonov evrov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice