• Domov
  • Novice
  • DRŽAVNI ZBOR POTRDIL ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET

Državni zbor je na 49. izredni seji z 51 glasovi za in 11 proti sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki prinaša nekaj novosti oz. pravnih podlag za lokalne skupnosti. Za nekatere izmed njih se je SOS še posebej angažirala, izpostavljamo zlasti naslednjega:

  • Ustvarja se pravna podlaga, da občine v letu 2020 lahko nevladnim organizacijam (prostovoljna  gasilska društva, tista na področju športa, kulture in drugih) v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Podaljšanje bo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021, ko je določen skrajni rok za poročanje. Za koliko bodo podaljšale rok za izvedbo in poročanje, je prepuščeno odločitvi občin. V tem primeru nevladnim organizacijam oz. društvom, ki so morda že prejela celotno dotacijo, sredstev ne bo treba vračati, če niso izvedle vseh aktivnosti, ampak bo občina lahko roke podaljšala do konca 2021.

Nekatere druge rešitve na področju delovanja lokalnih skupnosti, ki jih vsebuje zakon so še:

  • Z razglasitvijo epidemije je ponovno bil izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS. Z interventnim zakonom bodo sredstva za financiranje tega dodatka delodajalcem v javnem sektorju zagotovljena iz proračuna RS. (123. člen)
  • Vzpostavljena je nova pravna podlaga za izplačilo dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za pripadnike civilne zaščite (115. člen)
  • Možnost oprostitve ali delne oprostitve najemnin ali dela najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti RS ali v lasti občin, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. (94. člen)
  • Prav tako zakon daje podlago za oprostitev plačila obveznosti ali del obveznosti iz najemnega razmerja uporabnikom športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti občin. Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine. (95. člen)
  • Zakon prav tako določa, da učencem in dijakom občina, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko poteka izobraževanje na daljavo. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz proračuna RS. (132. člen)
  • Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo, za katere od 26. oktobra 2020 velja ukrep o začasni prepovedi zbiranja ljudi, krije izpad plačil staršev proračun RS. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za navedene vrtce zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se bo občinam povrnilo iz proračuna RS. (126. člen)

Več o sprejetih ukrepih lahko najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice