• Domov
 • Novice
 • DS zahteva oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Skupnost občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, Zveza društev upokojencev, Zveza potrošnikov Slovenije so večkrat in glasno nasprotovali novemu konceptu liberalizacije pogrebne dejavnosti, vendar so poslanke in poslanci ostali gluhi na vsa opozorila. Tudi na veto Državnega sveta in tako Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejeli v obliki, ki ustreza le določbam kolicijskega sporazuma in redkim posameznikom, ki si obetajo zaslužek.

Zato so se nasprotniki spornega zakona povezali in naslovili skupno pobudo na Državni Svet, ki ostaja načelna institucija, sledi interesom tistih, ki jih zastopa in ne političnim agendam, da v imenu vseh naslovi zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti na Ustavno sodišče, najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi, varuha ustavnosti in zakonitosti.

Državni svet Republike Slovenije je o tem odločal na 46. seji 7. 12. 2016 in zahtevo sprejel soglasno.

Sklep se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji 7. 12. 2016 na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB1, 108/07 in 109/2012) sprejel

ZAHTEVO

–        za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 62/16; v nadaljevanju: ZPPDej),
–        za začasno zadržanje izvrševanja drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/16),
–        za prednostno obravnavo.

 1.        OČITANE KRŠITVE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadaljevanju: Ustava)Vlagatelj poziva Ustavno sodišče, da podrobneje prouči kršitev naslednjih ustavnih določb:
  –        poseg v načelo pravne države (2. člen);
  –        poseg v pravico do lokalne samouprave (9. člen);
  –        poseg v ustavno načelo enakosti pred zakonom (14. člen);
  –        poseg v uresničevanje in omejevanje pravic (15. člen);
  –        poseg v pravice zasebnosti in osebnostne pravice (35. člen);
  –        poseg v pravico do zdravstvenega varstva (51. člen);
  –        poseg v pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen);
  –        poseg v podjetništvo (74. člen Ustave);
  –        poseg v pravico do uresničevanja lokalne samouprave (138. člen);
  –        poseg v delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti (140. člen);
  –        poseg v dohodke občine (142. člen);
  –        poseg v financiranje države in lokalnih skupnosti (146. člen) in
  –        poseg v fiskalno suverenost lokalnih skupnosti (147. člen).

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice