• Domov
  • Novice
  • Dvig mejnih vrednosti za objavo javnih naročil v Uradnem listu EU

Za Skupnost občin Slovenije piše: Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum, d.o.o., ki v okviru Skupnosti občin Slovenije izvaja storitev za občine: Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo

Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Nove mejne vrednosti so pričele veljati s 1. januarjem 2018. Kot mejna vrednost velja ocenjena vrednost (v EUR brez DDV) izračunana skladno z določilom 24. člena ZJN-3.

Splošno področje

TRADICIONALNI JAVNI NAROČNIK (npr. organi samoupravnih lokalnih skupnosti)

Predmet naročila Stara vrednost (v EUR brez DDV) Nova vrednost (v EUR brez DDV)
BLAGO 135.000 144.000
STORITEV 135.000 144.000
GRADNJA 5.225.000 5.548.000

DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA (npr. javni zavodi (šole, vrtci, muzeji)

Predmet naročila Stara vrednost /v EUR brez DDV) Nova vrednost (v EUR brez DDV)
BLAGO 209.000 221.000
STORITEV 209.000 221.000
GRADNJA 5.225.000 5.548.000

Infrastrukturno področje (npr. komunalno podjetje v delu, v katerem izvaja infrastrukturno dejavnost – zagotavljanje pitne vode in odvajanje odpadnih voda)

Predmet naročila Stara vrednost /v EUR brez DDV) Nova vrednost (v EUR brez DDV)
BLAGO 418.000 443.000
STORITEV 418.000 443.000
GRADNJA 5.225.000 5.548.000

Sprememba mejnih vrednosti za objave v Uradnem listu EU tako dviguje tudi mejne vrednosti za izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti:

Mejne vrednosti za vodenje postopka oddaje javnega naročila male vrednosti

Naročnik/predmet Blago (v EUR brez DDV) Storitev (v EUR brez DDV) Gradnja (v EUR brez DDV)
Tradicionalni javni naročnik od 20.000 do 144.000 od 20.000 -144.000

 

 

od 40.000 do 500.000
Druge osebe javnega prava od 20.000 do 144.000 od 20.000 do 144.000

 

 

od 40.000 do 500.000
Naročnik, ki opravlja infrastrukturno dejavnost od 50.000 do 443.000 od 50.000 do 443.000 od 100.000 do 1.000.000

Velja opozoriti, da v kolikor naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila, pa vse dopustne ponudbe presegajo zgornjo mejno vrednost za vodenje postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, naročnik ne sme skladno s petih odstavkom 39. člena ZJN-3 oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek.

 

 

< Vse aktualne novice