• Domov
  • Novice
  • ”Eden od petih” in Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

EDEN od PETIH (ang: One in five) je kampanja Sveta Evrope, ki se bori za zaustavitev spolnega nasilja nad otroci in se je pričela izvajati leta 2010. Že leta 2007 sprejeta (v Sloveniji 26. 9. 2013) Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska konvencija), ki daje kampanji legalno formo, je od 1. januarja 2014 v veljavi tudi v Sloveniji.

 

Glavna cilja pet let trajajoče kampanje znotraj programa ”Gradnja Evrope za in z otroci” sta:

  • doseči podpisovanje, ratificiranje in implementacijo Konvencije (kar je prevzela parlamentarna skupščina Sveta Evrope)
  • opremiti otroke, družine in najširšo javnost z znanjem in orodji za preprečevanje in prijavo spolne zlorabe otrok ter posledično širjenje zavesti o razširjenosti problematike.

Spolno nasilje nad otroki se pojavlja v številnih oblikah (incest, pornografija, prostitucija, trgovina z ljudmi, korupcija, nagovarjanje prek spleta, spolno izkoriščanje in/ali zloraba). Vse pa (lahko) imajo resne posledice za telesno in duševno zdravje otrok ter se –  sploh če ostanejo nerazrešene – pogosto odražajo še v kasnejših življenjskih obdobjih. Ocenjuje se, da je v 70 – 85 % primerih zlorab nasilnež nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa. Ker se zlorabe lahko zgodijo doma, v šoli, na počitnicah, na internetu in to neodvisno od socialnih okoliščin, je pristop k problematiki toliko bolj težaven. Točne ocene zlorab so (zaenkrat) nemogoče: številni primeri se ne prijavijo, ni standardizirane metode za pridobivanje podatkov, problematika je preprosto velikokrat zamolčana …

Kampanja EDEN od PETIH se osredotoča tudi na opolnomočenje otrok. V želji po odprti komunikaciji med njimi in starši, razjasnjevanju in večanju otrokovega razumevanja kaj je dobro in kaj ne, je poskrbljeno za promocijski in izobraževalni material. Del tega je akcija Pravilo spodnjega perila (ang.: The Underwear Rule).

 

Konec novembra 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  zagotovilo sredstva za tisk 20.000 izvodov prevoda brošure Sveta Evrope »Kiko and the hand«, ki osvešča otroke in njihove starše o problemu spolnih zlorab in t.i. »pravilu spodnjega perila«. Brošura je namenjen otrokom v vrtcih in nižjih razredih osnove šole (1. triada).

 

Ciljna publika kampanje EDEN od PETIH so lokalni, nacionalni in mednarodni odločevalci ter zakonodajalci, nacionalne organizacije za človekove pravice, organizacije ki delujejo na področju mladinske politike, civilna javnost in mediji, kampanji pa se je pridružil tudi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti.

 

V partnerstvu z nizozemsko provinco Noord-Brabant je le-ta 30. junija 2015 v ‘s-Hertogenboschu (Nizozemska) izvedel seminar za člane.  Več kot 20 predstavnikov je govorilo o dobrih praksah in novih načinih dvigovanja obveščenosti javnosti o projektu EDEN od PETIH. Kot je nakazal uvodni govornik, namestnik province Johan van den Haut, je vloga lokalnih oblasti v promociji Konvencije na nacionalni ravni kot v širjenju, pristopanju k in implementaciji Zavezništva mest in regij za zaustavitev spolnega nasilja nad otroci,, ki ga je spisal Kongres. Zavezništvo ponuja lokalnim in regionalnim oblastem, združenjem, nevladnim organizacijam in drugim zainteresiranim pristop štirih ukrepov: strategije in orodja za preprečevanje zlorab, zaščito žrtev, kazenski pregon storilcev in ob enem zagovarja sodelovanje otrok v celotnem procesu. Do sedaj ga je sprejelo 67 partnerjev: 45 evropskih mest in 22 združenj (v Sloveniji je to Združenje proti spolnemu zlorabljanju).

19104460800_e465201852_z

< Vse aktualne novice