• Domov
  • Novice
  • EK toži Slovenijo ker ni izpolnila Direktive RASPER

Evropska komisija se je odločila, da proti Češki, Estoniji, Italiji, Portugalski in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker se niso vključile v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kakor zahteva Direktiva 2006/126/ES. RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava informacij prek omrežja RESPER bi se morala začeti 19. januarja 2013. Komisija je postopke za ugotavljanje kršitev sprožila julija 2014 in zadevnim državam članicam poslala obrazloženo mnenje februarja 2015. Ker kljub temu niso izpolnile svojih obveznosti, se je Komisija odločila zadeve predložiti Sodišču EU. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_sl.htm


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice