• Domov
  • Novice
  • Enotna uporaba kriterija »število prebivalcev lokalne skupnosti« za določitev plače župana

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za javno upravo (MJU) pojasnilo v zvezi z določitvijo plače županom pojasnilo v zvezi z določitvijo plače županom na podlagi kriterija iz Priloge 3 ZSPJS – “število prebivalcev lokalne skupnosti”, na podlagi katerega se župani uvrščajo v plačne razrede.

MJU pojasnjuje, da je za pravilno uvrstitev županov v plačne razrede treba uporabiti definicijo, ki jo v tej zvezi uporablja Statistični urad RS (SURS) in je skladna z veljavno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta EU iz leta 2007. Za natančnejše razumevanje definicije pojma “prebivalec” najdete TUKAJ ova definicija prebivalstva Posebna objava 30pojasnilo SURS iz leta 2008, iz katerega jasno izhaja, kaj je treba upoštevati pri ugotavljanju števila prebivalcev, kar velja tudi za ugotavljanje števila prebivalcev lokalne skupnosti.

V zvezi z navedenim dodatno pojasnjujejo, da se pri uvrstitvi župana v plačni razred upošteva število prebivalcev na dan nastopa mandata župana. Če se tekom mandata število prebivalcev v občini spremeni (zniža ali zviša), se v primeru, da ta sprememba, glede na kriterije določene v Prilogi 3 ZSPJS pomeni drugačno uvrstitev župana v plačni razred, tudi plačni razred župana spremeni. Spremembo števila prebivalcev v občini ter posledično spremembo uvrstitve župana v plačni razred ugotovi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pri čemer, izhajajoč in zgoraj navedenega, uporabi podatke glede števila prebivalcev, ki jih objavlja Statistični urad RS dvakrat letno.

< Vse aktualne novice