AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več informacij

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več informacij

Podatki za občine

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov določa minimalne tehnične zahteve o ustreznosti elektronske in fizično vodene knjige gostov, metodologijo vodenja podatkov, obrazec, način posredovanja podatkov, način vodenja evidence gostov in način ravnanja s podatki iz evidence gostov.

AJPES podatke iz spletne aplikacije občinam zagotavlja na elektronski način. Način zagotavljanja podatkov občinam, AJPES dogovori v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin. Dogovori še niso sklenjeni. Podatki, ki jih prejmejo občine so objavljeni na tej povezavi: PODATKI, KI JIH PREJMEJO OBČINE.

Podrobnejša specifikacija uporabniških zahtev za programsko opremo je dostopna v sekretariatu SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si)

Informacija namestitvenim obratom

Vse občine prosimo za sodelovanje pri aktivnostih informiranja lokalnih namestitvenih obratov o novostih.

  1. Pripravili smo vzorec dopisa Občin – nastanitvenim obratom, ki ga naj občine opremijo s svojimi podatki in podpisi in ga pošljejo svojim namestitvenim obratom. Vsebine prosimo objavite tudi na občinski spletni strani.
  2. Pripravili smo tudi skupni Koledar dogodkov eTurizem, kjer bomo objavljali vse dogodke na temo novosti pri poročanju v turizmu, s katerimi bomo seznanjeni, prosimo, obveščajte nas.
< Vse aktualne novice