• Domov
  • Novice
  • Evidentiranje članic/članov v Delovno skupino SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je ustanovila delovno skupino SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin. Delovna skupina SOS bo sestavljena iz 15 članov (po 5 predstavnikov občin iz posamezne sekcije – sekcija mestnih občin, sekcija občin s sedeži upravnih enot in sekcija ostalih občin), in sicer gre za opcijsko sestavo v primeru izkazanega interesa.

V ta namen se obračamo na vas, da nam posredujete predloge kandidatk/kandidatov za članice/člane delovne skupine, ki morajo biti strokovno usposobljeni s področja obdavčitve nepremičnin.

Vljudno naprošamo, da upoštevate vse pogoje navedene v dopisu. Tukaj najdete spremni dopis in Obrazec za evidentiranje kandidatke/kandidata.

Evidentiranje je odprto vključno do srede, 11.3.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice