• Domov
  • Novice
  • Evidentiranje kandidatov v Komisijo za priznanja in nagrade SOS

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo Pravilnik o priznanjih in nagradah Skupnosti občin Slovenije. Pravilnik določa priznanja in nagrade SOS, ki se podeljujejo posameznicam in posameznikom ter institucijam in organizacijam, ki so s svojim delom in delovanjem bistveno pripomogli k razvoju lokalne samouprave v Slovenije in tujini ter ugledu in uveljavitvi Skupnosti občin Slovenije.

V skladu s pravilnikom SOS se ustanovi Komisija za priznanja in nagrade. Komisijo sestavlja 7 članic/članov, in sicer: 2 predstavnika mestnih občin, 2 predstavnika občin s sedeži upravnih enot, 2 predstavnika ostalih občin ter predstavnik Sekretariata SOS.

V ta namen se je SOS obrnila na občine članice, da posredujejo predloge kandidatk/kandidatov. Dopis SOS in Obrazec za evidentiranje

Evidentiranje je odprto vključno do torka, 17.3.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

< Vse aktualne novice