• Domov
  • Novice
  • Evidentiranje predstavnika v Koordinacijsko skupino za deinstitucionalizacijo

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k imenovanju predstavnika v Koordinacijski skupini za deinstitucionalizacijo.

Proces deinstitucionalizacije je prehod iz prevladujočih institucionalnih oblik pomoči in podpore različnim skupinam prebivalstva (otroci s posebnimi potrebami, invalidne osebe, ljudje s težavami v duševnem zdravju, starejši) v uporabnikom prijaznejše skupnostne oblike pomoči in podpore. Torej  je proces, ki poudarja vzporedni razvoj raznovrstnih in kvalitetnih podpornih storitev v skupnosti, ki bodo dolgoročno nadomestile potrebo po institucionalni oskrbi. Dejavnosti omenjene koordinacijske skupine bodo predvsem spremljanje, usmerjanje in ocenjevanje procesa deinstitucionalizacije, pa tudi v dajanje pobud in predlogov odločevalcem.

Skupnost občin Slovenije se v ta namen obrača na občine članice SOS, da predlagajo kandidatko/kandidata za imenovanje v omenjeno koordinacijsko skupino. Predlagani mora poznati in imeti izkušnje in znanja s tega področja.

Vljudno naprošamo, da upoštevate vse pogoje navedene v dopisu, ki ga najdete tukaj. Prav tako najdete tukaj obrazec za evidentiranje.

Evidentiranje je odprto vključno do srede, 13.5.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice