• Domov
  • Novice
  • Evidentiranje prejetih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin

Občine so na podlagi določb ZFRO upravičene do povrnitve celotnega izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu in ne več kot do sedaj le polovico in sicer na podlagi vložitve zahtevka pri Ministrstvu za okolje in prostor, po zaključku koledarskega leta.
Z namenom pravilnega evidentiranja v državnem in občinskih proračunih bo Ministrstvo za okolje in prostor plačila občinam za subvencioniranje tržnih najemnin na podlagi njihovih zahtevkov, evidentiralo na podkontu 411920 – Subvencioniranje stanarin in ne 413099 – Drugi tekoči transferi občinam, kot do sedaj. Navedeno bo veljalo za izplačila MOP občinam v letu 2022 za leto 2021.

Celotno pojasnilo Ministrstva za finance najdete TUKAJ.

< Vse aktualne novice