Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 24. oktobra 2016, v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo pripravilo Festival odprtih podatkov javnega sektorja (FOP). Festivala so se udeležili tudi številni predstavniki lokalnih skupnosti, med njimi članice in člani delovne skupine SOS za odprte podatke. Festival je bil sestavljen iz dveh sklopov, prvi splošni, namenjen predstavitvam strateških usmeritev in pravnemu okviru ponovne uporabe podatkov javnega sektorja ter drugi del, namenjen predstavitvam dobrih praks povezanih z odprtimi podatki.

Udeležence festivala je uvodoma nagovoril državni sekretar na MJU, dr. Nejc Brezovar, ki je opravičil prisotnost ministra Koprivnikarja in med drugim predstavil njegovo stališče: »Podatki so kot knjige iz katerih črpamo znanje. Če knjige uredimo po zvrsteh, avtorjih, in drugih kriterijih, imamo pregledno urejeno znanje, ki mu rečemo knjižnice in je dostopno prav vsakemu. Podobno je s podatki, ki jih lahko uredimo v pregledno, uporabno in široko dostopno bazo znanja.«. O strateških usmeritvah in pravnem okviru ponovne uporabe podatkov javnega sektorja so v nadaljevanju spregovorili vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič, Marjan Turk, direktor Direktorata za informacijsko družbo MJU, mag. Mateja Prešeren, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU) in. mag. Aleš Veršič, vodja projekta Portala odprtih podatkov (MJU).

Drugi del festivala je bil namenjen predstavitvi dobrih praks s področja ponovne uporabe podatkov. Vid Doria iz Transparency International Slovenia je spregovoril o vizualizaciji občinskih proračunov za leto 2015. Izpostavljena je bila primerjava plač izplačanih v dveh občinah in višina izplačanih plač na prebivalca v prvi občini je zbodla prisotne. V predstavitvi ni bilo podane obrazložitve, da gre za sedežno občino skupne občinske uprave, kjer se v proračunu odražajo plače zaposlenih tudi drugih občin. Razočaranje zaradi nespodbudnega primera uporabe odprtih podatkov je toliko večje, ker je bil enak primer že javno predstavljen pred nekaj meseci na drugem dogodku, kjer sta se s kritiko odzvala tako predstavnik Službe za lokalno samoupravo na MJU kot predstavnica SOS.

V nadaljevanju je Matija Marolt iz Fakultete za računalništvo in informatiko, ki je predstavil sodelovanje MJU in Fakultete za računalništvo in informatiko; Jure Čuhalev, razvijalec spletnih platform, ki je predstavil stanje dostopa do vmesnikov za izračun poti in kako nam lahko pri tem odprti podatki pomagajo; Simon Mokorel iz FLAPAX -a, ki je spregovoril o odprtih podatkih, kot enem od pospeševalnikov razvoja pametnih skupnosti; mag. Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo, ki je spregovoril o krepitvi civilnega dialoga na lokalni ravni – Pametni glas občanov; mag. Andrej Souvent iz Elektroinštituta Milan Vidmar, ki je spregovoril o Sinergiji pametnih mest/skupnosti in pametnih omrežij in dr. Matija Cankar, iz Xlab-a, ki je predstavil projekt TIMON in uporabo odprtih podatkov v prometu in pametnih mestih.

Na MJU so zapisali, da je poglavitni namen festivala pospešiti proces odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe, na SOS se sprašujemo, koliko sta neposrečena izbira “dobrega” primera prakse in pomanjkljiva interpretacija podatkov dejansko prispevali k pospešitvi procesov odpiranja podatkov v lokalni samoupravi.

Več o dogodku, na spletni strani MJU, kjer bodo objavljene tudi predstavitve.

 

< Vse aktualne novice