Sočasno s pogajanji reprezentativnih asociacij lokalnih skupnosti s predstavniki Vlade o bodočem finanaciranju občin, so aktivne tudi občine same. Predstavljamo vsebine.

OBČINA BOHINJ

Župan Občine Bohinj, Franc Kramar, je prejšnji teden na predsednika Vlade RS naslovil dopis v zvezi s financiranjem občin. Dopis smo prejeli v vednost na Skupnost občin Slovenije s prošnjo, da ga posredujemo vsem občinam. Vsebino pisma lahko preberete na

tej povezavi.

OBČINA CANKOVA

Župan občine Cankova, Drago Vogrinčič, je tudi pozval predsednika Vlade RS k razmisleku. Vsebino pisma lahko preberete na

tej povezavi.

OBČINA CERKNICA

Spoštovani,

Popolnoma se strinjam z navedbami kolega g. Kramarja. Pričakujem, da bo Skupnost občin glede povprečnine in sredstev po 21. In 23. Členu ZFO na pogajanjih z vlado vztrajala na stališčih občin. Ne nazadnje pa pri pogajanjih lahko uporabite način pogajanj, ki so ga uporabili sindikati (beri »svizec«), ko se sploh niso pogajali, ampak samo navedli svoje zahteve, ki jih je vlada oz. pristojno ministrstvo sprejelo in nato kot veliko »zmago«, »pogajanj« medijsko razglasilo za največji uspeh. Nihče na vladi pa noče niti razmišljati kako velike prihranke bi imele občine, če bi samo normative v vrtcih povečali za dva otroka več v oddelku.

Lepo vas pozdravljam in vam želim uspešno delo še naprej.
Marko Rupar
Župan

OBČINA PODLEHNIK

Pozdravljeni.

Hvala za trud pri zagotavljanju ohranitve financiranja občin na dosedanji ravni.

Vsi, ki smo dobili sredstva smo za projekte izdelali Investicijske programe, ki so vsaj v našem primeru vsebovali sredstva 21. člena in zagotavljanje lastnega deleža iz do sedaj znanih sredstev povprečnine.

V kolikor se se 21. člen ne razpiše in dodeli povprečnina brez finančne izravnave, pomeni, da ne bomo mogli več zagotavljati financiranje projektov, ki jih bomo morali ustaviti, posledično vrniti že prejeta sredstva vključno z obrestmi – skratka katastrofa.

Pri odobritvah projektov so bili na razpolago naši IP-ji iz katerih je razvidna finančna konstrukcija vsakega projekta in če so zadevo potrdili, so potrdili tudi IP, ki vsebuje državna sredstva.

Lastnih virov naša občina ne more povečati na predlagane načine s strani ministrstva in lahko pričakujemo finančni zlom občine, kar pa je kot se mi vse zdi, cilj ministrstva in vlade, saj želijo na “mehki” način ukiniti občine.

Prosim, da ne pristajate na kompromise in zahtevate skupen sestanek z vlado v parlamentu.

Občine so temelj investicij v naši državi zato jih je potrebno podpirati in ne zavirati.

Lep pozdrav,

Marko Maučič
Župan občine Podlehnik

OBČINA PREDDVOR

Spoštovani,
Se popolnoma strinjam z dopisom kolega Kramarja.

V našem primeru bo v občini Preddvor  ob taki spremembi financiranja zaradi nujnih – obveznih zakonskih izplačil, ogrožen evropski projekt, ki je dvakrat večji od proračuna, poleg tega pa bodo zaustavljeni tudi vsi ostali projekti, ki so sicer nujno potrebni. Po sedaj predlaganem financiranju občina Preddvor izgubi 320 tisoč eurov, kar je  15% osnovnega proračuna manj oziroma skoraj četrtino razpoložljivih investicijskih sredstev.  V kolikor bi predlog obveljal, menim, da občina ne potrebuje župana, saj bodo razpoložljiva sredstva razporejena samo še za nujne zakonsko predpisane izdatke, to delo pa lahko izvaja občinska uprava sama. Če bo prišlo do takega stanja, bodo prizadete predvsem male občine, ki so odvisne zlasti od investicijskih sredstev (21. oz.23.čl. ZLS) in glavarine. Predlagana omejitev oziroma ukinitev financiranja pa vsekakor godi političnim interesom nekaterih skupin, ki bodo nastalo stanje porabile kot dokaz, da malih občin ne sploh ne potrebujemo, saj se same niso sposobne preživeti (prikrito zmanjševanje števila občin v Sloveniji).

Že pred dobrimi 15 leti sem kot župan sodeloval na posvetih SOS-a. Žal je bila tedaj v SOS-u izpostavljena predvsem problematika večjih občin, predvsem mestnih (Maribor, Ljubljana), predvsem male občine pa so bile postavljene ob stran, predvsem na področju predlaganih sprememb financiranja občin. Danes je stanje v Sos-u povsem drugače, zato izrekam vso pohvalo dobremu sodelovanju obeh združenj. Ker se je torej izpostavljala samo problematika večjih občin, smo se takrat župani malih občin odločili, da ustanovimo novo združenje – ZOS (osebno sem bil tudi soustanovitelj tega združenja). Prav zaradi prizadevanja obeh združenj in zastopanja stališč članic občin je pripeljalo do sedaj, vsaj normalnega financiranja, ki nam omogoča, da nam poleg številnih zakonskih obveznosti ostane še kakšen euro za nujne in razvojne projekte.

S sedaj predlaganimi spremembami financiranja pa se vračamo za dobrih petnajst let nazaj, v obdobje, ko smo pristojnim ministrom dokazovali, da se občine s takim financiranjem ne morejo preživeti, zato ponovno razmišljam in pozivam, da župani ob spremembah financiranja zagrozimo z odstopom in ignoriranjem ponovnih volitev, saj je ob taki spremembi funkcija župana nepotrebna. Žal na drugače način ne moremo izraziti svoje nepokorščine. Vsako drugo ignoriranje bodo žal občutili samo naši občani, zato ne moremo iti na ulice, ne moremo ignorirati financiranja nujnih nalog (vrtca, šole, sociale…), lahko pa v imenu ljudstva opozorimo EU, da je pri nas nekaj hudo narobe!

Lep pozdrav,
Miran Zadnikar

Še enkrat vsa pohvala združenjem za dosedanje delo in na vas apeliram, da pod nobenim pogojem ne popustite pritiskom Vlade, nikakor pa ne v letošnjem letu, saj ima veliko občin proračune že sprejete.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice