• Domov
  • Novice
  • Formalno oblikovanje vzorčnih odlokov v pripravi

V sredo, 12.1.2022 je potekalo 23. srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Člani in članice so izpostavili dejstvo, da sta bila decembra 2021 sprejeta nova Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Poudarili so, da so določbe, vezane na pripravo odloka v sklopu novega ZUreP-3 ustrezno popravljene, saj uvajajo specifična določila glede pripravo odloka (uvajanje soglasij ipd.). Dogovorili so se, da se po vsebinski pripravi lotijo še formalnega oblikovanja vzorčnega odloka Občine Postojna (kopičenje oz. odlaganje objektov, ruševin) in Občine Kočevje (urejanje zelenih površin, drevnine), pri katerem bodo izhajali iz že pripravljenih smernic.

< Vse aktualne novice