• Domov
  • Novice
  • Glavni odbor SOS o razvitosti občin, cepljenju proti Covid-19 in zaposlovanju v vrtcih

Dne 25. 3. 2021 se je sestal glavni odbor SOS, na katerem so članice in člani obravnavali predloge za spremembo oz. dopolnitev kazalnikov za določitev koeficienta razvitosti občin. Namreč Ministrstvo za finance je pristopilo k pripravi sprememb Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki se uporablja za določitev koeficienta razvitosti občin. Članice in člani so se strinjali, da je potrebno pred spremembo kazalnikov in meril, pripraviti natančno in poglobljeno analizo in šele na podlagi te ugotavljati manko v sedanjem sistemu.

Nadalje so obravnavali težavo glede izvajanja cepljenja v nekaterih okoljih, namreč dejstvo je, da cepljenje poteka različno hitro in da je vsem v interesu, da čim prej dosežemo na nacionalni ravni precepljenost populacije. Z namenom, da se s primeri dobrih praks seznani čim več občin, so se članice in člani strinjali, da SOS organizira predstavitev izkušenj pri cepljenju proti Covid-19 ter da se na nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid-19 naslovi poziv glede cepljenja vseh županj in županov, namreč tudi tu se dogaja, da nekateri županje in župani še niso bili cepljeni, pa čeprav sodijo v isto prednostno skupino kot poslanci DZ RS, svetniki DS RS ter drugi na državni ravni, za katere pa vemo, da so po večini že cepljeni.

Glavni odbor se je tudi ponovno opredelil do sklepa ministrice za izobraževanje o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, sprejetega konec lanskega leta na podlagi interventne zakonodaje. S sklepom je dana pravna podlaga, da se zaradi nemotenega izvajanja vzgoje in izobraževanja na daljavo v vrtcu s 30 oddelki sistemizira eno delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1.

Glavni odbor se strinja, da SOS ponovno na ministrico naslovi poziv, po spremembi sklepa. Torej brisanja določila glede sistemizacije v vrtcih. Prav tako glavni odbor SOS ponovno priporoča, da občine kot ustanoviteljice ne podate soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih.

< Vse aktualne novice