• Domov
  • Novice
  • GURS predstavil postopek javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije organizirala posvete POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA, ki so potekali na različnih lokacijah po Sloveniji ( vabilo).

Na podlagi določil Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je GURS oblikovala osnutek modelov vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019 predstavila občinam, jih z njimi tudi usklajevala in nato pripravila predlog modelov vrednotenja. Po oblikovanju predloga modelov je v skladu z 19. členom ZMVN-1, potrebno izvesti javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike splošne javnosti. Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vrednotenja je 1. oktober 2019. 

Pred samo javno razgrnitvijo je zato Geodetska uprava izvedla posvete, na katerih so občine celovito seznanili z vsebino gradiv za javno razgrnitev, celotnim postopkom javne razgrnitve, nalogami, ki jih morajo opraviti občine in roki za izvedbo javne razgrnitve.

Več informacij s posveta lahko preberete v predstavitvah na naslednjih povezavah (klik na povezavo):

< Vse aktualne novice