• Domov
  • Novice
  • Informacija o delovnem srečanju v zvezi z deložacijami v RS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, in skupaj z ostalimi deležniki (Stanovanjski sklad RS, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev Slovenije) izvaja posebni pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene v RS, na podlagi katerega se bo pripravil nabor sistemskih rešitev za pomoč prisilno izseljenim posameznikom in družinam. MDDSZEM ter MOP sta skupaj s Stanovanjskim skladom RS zagotovila 11 opremljenih stanovanj za začasne namestitve prisilno izseljenim. Upravičenci do teh stanovanj so materialno ogrožene družine, ki nimajo zagotovljene skupne nastanitve po opravljeni deložaciji. Začasna namestitev traja 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za dvakrat po 3 mesece, v primeru, da se izkaže, da je v tem času družina ali posameznik aktivno in razumno iskal novo nastanitev in sodeloval pri reševanju socialne stiske.

Dne 6.12.2016 je v prostorih Skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije potekalo delovno srečanje , katerega so se udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Na srečanju so prisotni pregledali obstoječo prakso v reševanju stisk posameznikov in družin in se soočili z ugotovitvami in izkušnjami prisotnih udeležencev. Ugotovitve udeležencev delovnega srečanja bo v pomoč pri pripravi priporočil, ki bodo ključnim deležnikom pomagala k izboljšanju medsebojnega informiranja, sodelovanja in usklajevanja predvidenih aktivnosti. Kajti na samem srečanju so se prisotni strinjali, da je osnovno vodilo reševanja oziroma preprečevanja dejanske deložacije, aktivno sodelovanje vseh pristojnih institucij, in sicer že ob prvi zaznavi stiske materialno ogrožene osebe, katera bi lahko pripeljala do prisilne izselitve.

SOS je pred tem izpeljala povpraševanje med občinami, iz prejetih odgovorov sodelujočih sledi, da takšno sodelovanje s strani občin že obstaja in prav tako, da občine z svojim aktivnim vključevanjem zelo pripomorejo pri reševanju problematike.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice