• Domov
  • Novice
  • Informacija o izvedenem posvetu v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), dne 28.7.2015 izvedla informativni posvet v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in državna sekretarka Martina Vuk sta uvodoma predstavili projekt pomoči najšibkejšim in spletno stran projekta www.paketpomoci.si ter skupaj s sodelavkami odgovarjali na vprašanja udeležencev v zvezi z Zakonom.

Predstavnice ministrstva so posebej poudarile, da je odpis dolgov v tej obliki enkraten dogodek. Hkrati pa s tem ukrepom ne želijo spodbujati kulture neplačevanja, zato so tudi jasno določili kriterije za odpis.

Izpostavljeno je bilo, da po veljavnem Zakonu občine niso upniki in ne odpisujejo dolgov. Podpisnice Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov so kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol. Občine tako ne bodo sprejemale vlog za odpust dolga, ampak bodo dolžniki izpolnjen ustrezen obrazec za odpis dolga naslovili direktno na upnika oziroma podpornika sporazuma (na primer na vrtec, osnovno šolo). Obrazci bodo dostopni na spletnem mestu in na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije od 3. avgusta 2015. V kolikor bo upnik odobril odpis dolga, bosta upnik in dolžnik sklenila dogovor o odpisu dolga, v katerem se bosta dogovorila tudi o višini dolga, ki se bo odpisal. Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo na vrtce in osnovne šole poslali tudi pojasnila s podrobnimi informacijami.

Vprašanja udeležencev so se nanašala predvsem na postopke izvedbe odpusta dolgov in pojasnila glede:

  • vrste dolgov kateri se odpisujejo (dolg, ki je nastal do 30. 12. 2013 – torej je na dan 31.12.2014 zapadel za več kot 12 mesecev, ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina),
  • v kakšni meri občina sama določa postopke (ali z določanjem skupne višine odpusta dolgov ali za posamezni odpis; v kolikor se določi zgornji limit, je smiselno določiti kot kriterij za odpis dolga tudi vrstni red vloženih prošenj do porabe sredstev),
  • kako bodo zavodi dostopali do podatkov (ne)upravičencev po Zakonu (MDDSZ bo zagotovil posebno spletno aplikacijo, kjer bo baza podatkov – zavod, ki bo podpisal sporazum bo pridobil šifro za dostop oz. vpogled v bazo, na podlagi oddane vloge posameznika),
  • vloge ustanovitelja, npr. če so 4 občine soustanoviteljice vrtca (podpis sporazuma vseh ustanoviteljev),
  • časovni roki (odpis dolgov pri podpornikih projekta bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015; dogovori za odpust morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016),
  • kdo so podpisniki sporazuma (najdete jih na tem seznamu, ki se sproti posodablja),
  • katere dolgove bo odpisoval FURS (FURS bo dolžnikom odpisoval neplačane davčne obveznosti (dohodnina, upravne in sodne takse ter zamudne obresti in stroške povezane s temi dajatvami) do zneska 50 €, ki se nanašajo torej izključno na prihodek države, ne pa za občine torej ne bo odpisovala tistih, ki se nanašajo na izvirni prihodek občin).…

Več informacij najdete na strani www.paketpomoci.si, za dodatne informacije pa lahko pokličete tudi na številko 080 2002 vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure.

Udeležencem posveta se zahvaljujemo za udeležbo, vsem tistim, ki se posveta niste udeležili pa sporočamo, da SOS in MDDSZ načrtujemo izvedbo še enega posveta na to temo, ki bo v prvi polovici meseca septembra.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice