• Domov
 • Novice
 • Informacija občinam glede problematike povezane s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19)

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je v petek 28. februarja potekal sestanek z MJU, MZ, NIJZ ter URSZR o problematiki odzivanja na korona virusUradni zapisnik in sprejete sklepe sestanka si lahko preberete tukaj. V nadaljevanju vam posredujemo informacije, ki smo jih s strani državnih institucij na sestanku prejeli in so za načrtovanje občinskih aktivnosti pomembne:

 1. MJU bo vsem občinam in vsem združenjem občin poslal vse relevantne informacije, ki so jih posamezni resorji oziroma ministrstva pošiljali izvajalcem svoje resorne pristojnosti: zdravstvenim domovom, šolam, domovom upokojencev…. Namen tega je, da ste občine celovito seznanjene z navodili, ki so jih dobile organizacije v vaših občinah.
 2. Občine na elektronski naslov gp.mju@gov.si posredujejo elektronski elektronski naslov in telefonsko številko županje, župana. Na ta naslov oziroma telefon bodo posredovana vsa obvestila v povezavi s Coronavirusom v posamezni občini (obvestila o pozitivnih testih).
 3. NIJZ pripravlja informacijo v obliki infografike za prebivalce o tem, kako je treba ravnati, ko imajo simptome, ki so podobni gripi ali močnejšem prehladu (prebivalci morajo ostati doma in po telefonu poklicati svojega zdravnika ali NMP; od njih prejmejo nadaljnja navodila)
 4. NIJZ pripravlja informacijo v oblik infografike za prebivalce o tem, kakšen bo postopek, če se bo njihov zdravnik odločil, da morajo priti na odvzem vzorca (povedal bo, na katero zdravstveno vstopno točko naj pridejo) in kakšen bo postopek, če bo vzorec pozitiven (če ni res hudih simptomov, npr. dihalna stiska ipd, se jih napoti v domačo oskrbo).
 5. Zaščitna sredstva iz blagovnih rezerv in drugih virov bodo zagotovljena tistim, ki jih potrebujejo: potrebujejo pa jih zgolj tisti, ki bodo v tesnem stiku z osebami, ki imajo simptome – in to je predvsem zgolj tisto zdravstveno osebje, ki jemlje vzorce in ki neguje z virusom dejansko okužene in zato obolele osebe.
 6. Gasilske enote, ki izvajajo naloge širšega pomena – GEŠP – bodo imele sestanek z URSZR v torek 10.3.2020.
 7. Na sestanku je bilo izpostavljeno priporočilo, da občine periodično organizirajo sestanke z izvajalci iz svoje pristojnosti (občinska javna podjetja in zavodi, pa tudi drugi) skupaj z lokalnimi imunologi NIJZ (https://www.nijz.si/sl/nijz/kontakt) in ZD, da se tako širijo ustrezne informacije o bolezni in o ukrepih in da se strokovno odgovori na morebitna vprašanja in dileme.
 8. Priporočajo, da občine prijazno pozovejo tiste, ki so jim podelile koncesijo za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva na območju, da se čim bolj vključijo v priprave in izvajanje aktivnosti NMP in ZD.
 9. Priporočajo, da občine, kjer ZD in bolnišnica skupaj tvorita NMP in vstopno točko morebitno okuženih v zdravstveni sistem, pozovejo oba izvajalca, da se resnično dobro uskladijo za izvajanje sprejema pacientov z morebitno okužbo.
 10. Trenutno ni razloga za odpovedovanje prireditev. V primeru dvoma naj se organizator obrne na najbližjo enoto NIJZ (https://www.nijz.si/sl/nijz/kontakt), da izdelajo oceno tveganja za konkreten dogodek v konkretnem časovnem obdobju.
 11. V kolikor bo prišlo do situacije, ko bo potrebno odpovedovati prireditve bo to za ustrezno območje in ustrezno časovno obdobje razglasil pristojen državni organ.
 12. Občine naj ustrezne vladne oz. informacije NIJZ objavljajo v svojih občinskih glasilih; kjer obstoje (med)občinske lokalne radijske postaje naj občine zagotovijo objavo ustreznih vladnih informacij in razgovorov oziroma kontaktnih oddaj s strokovno relevantnimi sogovorniki (iz ZD in enot NIJZ).
 13. Občine naj se pripravijo, da bodo ob morebitni potrebi lahko s svojo mrežo poklicnih in prostovoljnih izvajalcev socialnih storitev pomagali ljudem, ki se bodo zdravili doma in to tako, da bodi tistim, ki ne bodo imeli nikogar, da bi jim prinesel živila in zdravila, to zagotovili. V to mrežo velja vključiti občinske, zasebne, prostovoljne izvajalce pomoči na domu in pomoči starejšim, kot na primer zavodi za pomoč na domu, Zavod Sopotniki, društva upokojencev in druga društva (npr. častniška združenja, veteranska združenja, župnijski karitasi, organizacije rdečega križa ipd.).
 14. URSZR bo v navedeno pomoč iz prejšnje točke vključila 111 ekip prve pomoči, ki jih financira pri RKS.
 15. URSZR je s sredstvi blagovnih rezerv dopolnila svoje rezerve in jih del prerazporedila na območje primorske. Za dopolnitev državnih rezerv si prizadevajo tudi prek mednarodnega sodelovanja.
 16. URSZR je pridobila mnenje, da je zaloga razkužil iz časa migrantske krize, ki je v državnih rezervah, še vedno učinkovita in primerna za uporabo.
 17. Pozvali so občine naj dnevno spremljajo obvestila na internetnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl) in vlade (https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/)
 18. NIJZ bo izdelal posebno domačo stran z informacijami, navodili, odločitvami v zvezi s koronavirusom. Na sestanku smo predlagali, da uvedejo možnost prijave na e-opozorila (e-pošta), da je prišlo do posodobitve posameznih vsebin.
 19. MZ bo pred izjavo, da je prišlo do potrditve prvega oziroma prvih primerov okužbe, obvestilo občino, na območju katere je prišlo do potrditve primera. Predlagali smo, da naj za prenos informacije uporabijo CORS.
 20. Trenutno je še vedno najbolj pomembno izvajati preventivo s higieno rok, higieno kašlja in higieno površin, ki se jih najpogosteje dotikamo – tako doma, kot na delovnem mestu in pri uporabi storitev (trgovina, banka, bencinski servis ipd.)
< Vse aktualne novice