• Domov
  • Novice
  • Informiranje prebivalcev o Pilotnem projektu participatornega proračuna

Pobudniki pilotnega projekta želijo na eni strani spodbuditi sodelovanje lokalnega prebivalstva in s tem vključiti javnost v pripravo ter izvajanje predpisov, na drugi strani pa usposobiti in seznaniti javne uslužbence o tem, kako sistematično vključevati javnost in civilno družbo v pripravo občinskih aktov. Projekt bo izveden v MČ Radvanje, znotraj MO Maribor.

Glede same realizacije ideje o dejanski izvedbi pilotnega projekta je pomembno, da prebivalci območja, kjer se bo projekt izvajal, v največji možni meri pridobijo informacije glede poteka dogodkov ter da se seznanijo z možnostjo sodelovanja v procesu priprave proračuna. Intenzivna informacijska kampanja je pomembna za uspešno izvedbo pilotnega projekta participatornega proračuna. Participatorne prakse so po naravi stvari odvisne od udeležbe prebivalcev, zato je v nadaljevanju bistveno, da pilotni projekt doseže pozitiven učinek in čim bolj množičen odziv med prebivalci. Pri tem se lahko pojavijo tudi okoliščine, ki bi utegnile zavirati realizacijo projekta, kot denimo da velika večina prebivalcev sploh ne pozna mehanizma udeležbe pri pripravi proračuna in se z njim ne identificirajo, kar jih posledično lahko odvrne od participacije. Prav tako je za udeležbo občanov v participatornih proračunih potrebno zaupanje v transparentnost in poštenje izvajanja teh mehanizmov, kar pa v trenutnih razmerah na lokalnem nivoju lahko predstavlja poseben izziv, s katerim se bodo izvajalci pilotnega projekta morali soočati med samo izvedbo. V ta namen je toliko bolj pomembno ozavestiti prebivalce MČ Radvanje o njihovi pravici do sodelovanja v procesu priprave proračuna.

Informacijska kampanja bo potekala v treh fazah, pri čemer bo vsaka od njih sledila drugačnim ciljem. Namen prve faze je dvig zavesti o obstoju participatornega proračuna in informiranje prebivalcev Radvanja ter delno širše lokalne skupnosti o možnostih vključevanja v takšno obliko sodelovanja. V drugi fazi se želi prebivalce Radvanja spodbuditi k oddaji projektnih predlogov z informiranjem o tej možnosti, kot tudi z osebno pomočjo ob določenih dogodkih. Tretja faza pa je namenjena konkretni pritegnitvi prebivalcev Radvanja k temu, da se udeležijo glasovanja.

< Vse aktualne novice