• Domov
  • Novice
  • Informativni posvet glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1)

V sredo, 21. septembra 2016, je potekal informativni posvet na temo Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki so ga organizirali Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF).

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) se nahaja v javni razpravi in v medresorskem usklajevanju, do 30.9.2016. Po tem bo predvidoma meseca novembra predlog zakona posredovan na  Vlado RS, sprejet pa bi naj bil okoli novega leta. Trenutni Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin namreč velja in se tudi izvaja, vendar ga zaradi očitanih neustavnih rešitev praktično ni mogoče uporabljati za namene, za katere je bil v bistvu uveljavljen.

Predstavniki ministrstva za finance (MF), Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Geodetske uprave RS (GURS) so na posvetu predstavili novosti, ki jih predvideva Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Posvet je bil sestavljen iz naslednjih sklopov – namen in zasnova množičnega vrednotenja, predstavitev osnutka zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, zagotavljanje kakovostnih podatkov GURS, podatki občin v sistemu množičnega vrednotenja in izvajanje vrednotenja nepremičnin.

Po zaključenih predstavitvah se je odprla razprava. Izpostavljene so bile dileme glede komunalne opremljenosti in kdaj se ta lahko zaračunava, kako deliti nezazidana in zazidana stavbna zemljišča,  glede modelov vrednotenja in vrednostnih con,…

SOS bo prejete predloge, pripombe in stališča občin na predlog ZMVN-1 posredovala na pristojno ministrstvo, zato vas vljudno naprošamo, da svoje pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 29.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice