• Domov
  • Novice
  • Informativni prikaz različnih faz OPN-jev v občinah

S strani MOP smo prejeli informacijske podatke o stanjih OPN-jev po občinah.

22.11.2016
1  Število občin, ki še niso začele postopka 8
2  Število občin v fazi osnutka 40
3  Število občin v fazi predloga 20
4  Število občin v fazi sklepa (izdan sklep) / sprejet /veljaven PA 144
samo SPRO 1
SPRO in PRO 4

 

 

 

 

 

 

 

Na spodnji grafiki si lahko pogledate stanje OPN-jev po občinah. Ob tem vas opozarjamo, da je pregled faz pripravljen na podlagi stanja objavljenih digitalnih gradiv OPN na strežniku za nosilce urejanja prostora, za katerega skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, stanovanja in graditev (v nadaljevanju: MOP-DzPGS). Prav zaradi navedenega, lahko pri določenih občinah prihaja do razlik. Nekatere občine, ki so prikazane, da niso v postopku, so lahko že sprejele sklep o začetku priprave OPN, vendar ker gradivo osnutka OPN še ni bilo posredovano na MOP-DzPGS, se še vedno vodijo, kot da postopka niso začele. Nekatere občine so navedene v osnutku, čeprav so lahko že pripravile dopolnjen osnutek.
V kolikor podatki za vašo občino niso ustrezni nas o tem prosim obvestite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

Stanje na dan 22.11.2016 sprejetih OPN-jev v občinah


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice