Hrvaški kolegi iz Skupnosti občin Hrvaške so se obrnili na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju projektnega partnerja njihovi članici Občini Sveti Ilija.

Občina Sveti Ilija načrtuje prijavo projektnega predloga na razpis INTERREG Slovenija – Hrvatska u sklopu prednostne naložbe 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.

V INTERREG programu lahko sodelujejo občine iz naslednjih regij v Sloveniji:

 • Pomurska regija,
 • Podravska regija,
 • Savinjska regija,
 • Zasavska regija,
 • Posavska regija,
 • Jugovzhodna Slovenija regija,
 • Osrednjeslovenska regija,
 • Primorsko-notranjska regija,
 • Obalno-kraška regija.

Projektni partner bi moral imeti na svojem območju NATURA 2000. Sofinanciranje projekta iz ESRR lahko znaša največ 85% skupnih stroškov, pri čem se najmanj 15% mora zagotoviti iz drugih (lastnih) virov. Skupna vrednost sofinanciranja projekta s strain ESRR lahko znaša med 100.000, 00 € in 2.500.000,00 €.

Prednost imajo občine, v katerih je kakšna izmed ogroženih vrst, ki so tudi v Občini Sveti Ilija, to so:

 • Močvirski tulipan ( Fritillaria meleagris L.)
 • Sibirski iris (Iris sibirica L.)
 • Sršenar (pernis apivorus)

Povzetek projektnega predloga in kontaktne podatke dobite v sekretariatu SOS.

< Vse aktualne novice