• Domov
  • Novice
  • Izbrani projekti za razvoj inovativnih turističnih produktov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z izdajo sklepov zaključilo postopek obravnave vlog, ki so prispele na prvo odpiranje javnega razpisa za spodbujanje razvoja novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva (2016-2018).

24 prijaviteljev je dobilo pozitivno odločitev glede odobritve sofinanciranja (13 vlog iz vzhodne in 11 vlog iz zahodne kohezijske regije). Skupna vrednost sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog znaša 3.463.863,06 EUR in sicer 2.091.135,06 EUR v vzhodni kohezijski regiji ter 1.372.728 EUR v zahodni kohezijski regiji. Ker so bila razpisana sredstva v zahodni kohezijski regiji porabljena, se je razpis zaprl.

Ministrstvo na osnovi odziva na javni razpis ugotavlja, da obstaja na terenu velik interes za razvoj novih turističnih produktov (skupaj prejetih 56 vlog), zato se je odločilo da bo kmalu (v prvi polovici leta 2017) objavilo podoben razpis preko katerega bo spodbujalo razvoj novih integralnih turističnih produktov, ki pa ga bo nadgradilo z izkušnjami iz prvega razpisa.

 

< Vse aktualne novice