• Domov
  • Novice
  • Izdajanje smernic in mnenj pri pripravi OPN-jev, DRSI nosilec urejanja prostora

Dne 14. 5. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-L, objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/21, z dne 24. 5. 2021. Obveščamo vas, da je v navedenem zakonu v dvanajsti alinei četrtega odstavka 13. člena, na novo določena naloga Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI), da izdaja smernice in mnenja ter opravlja druge predpisane naloge pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora.

Glede na to, da je navedeni zakon stopil v veljavo dne 8. 6. 2021 vas obveščamo, da v skladu z navedenim zakonom zaprosila, vloge in dokumente, pošiljate direktno na uradni naslov DRSI – Sektor za železnice, v vednost pa po elektronski pošti tudi na naslov MzI – Direktorat za kopenski promet.

Celoten poziv in pojasnilo MzI prilagamo TUKAJ.

< Vse aktualne novice